Doświadczenie

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu studiów I i II stopnia, kierunku fizjoterapia. Aspiracje zawodowe skupia wokół praktyki klinicznej bazującej na ortopedycznej terapii manualnej, leczeniu zaburzeń układu mięśniowo – powięziowego oraz treningu medycznym. Ponadto, udziela się aktywnie w działalność naukową na rzecz rozwoju fizjoterapii, czego motywatorem jest bezwątpienia chęć niesienia pomocy innym oraz wewnętrzna potrzeba stałego rozszerzania specjalistycznej wiedzy. Szczególną uwagę podczas swojej praktyki zawodowej, zwraca na potrzebę zrozumienia problemu pacjenta w oparciu o wnikliwy wywiad oraz funkcjonalną analizę narządu ruchu. Obecnie uczestnik cyklu szkoleń z obszaru nieinwazyjnej, ortopedycznej medycyny manualnej. Wolny czas przeznacza przede wszystkich na rozwój fizyczny, umysłowy oraz podróże. Prywatnie pasjonat pięściarstwa oraz wielu sportów indywidualnych.

Osteopathie Schule Deutschland i Akademia Osteopatii w Poznaniu

pięcioletnie studia osteopatyczne

Akademia Chiropraktyki w Toruniu

roczne studium chiropraktyczne

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

studia doktoranckie (w trakcie pisania pracy doktorskiej związanej ze stabilnością ciała i bólami kręgosłupa)

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

2018 – szkolenia z zakresu medycyny osteopatycznej:

– układ limfatyczny

– BLT

– endokrynologia

– głowa w ujęciu osteopatycznym

– pediatria cz. II

– clinical approach to the Spine

– zajęcia kliniczne

– integracja Osteopatyczna

2017 – Fascial Manipulation (Manipulacja Powięzi) wg Luigi Stecco, level 2  – Julie Ann Day, Pietro Iogna Pratt
2017 – szkolenia z zakresu medycyny osteopatycznej:

– uroginekologia, D.O. Thomas Kroll

– osteopatia czaszkowo-krzyżowa cz. III, D.O. Volker Och

– osteopatia w stomatologii, lek. stom. Andrzej Ścieżkowski

– pediatria cz. I – ciąża

– płyny wolne

– osteopatia czaszkowo-krzyżowa cz. IV

– śródpiersie

2016 – kurs Anatomii Sekcyjnej w Plastinarium, Guben, Niemcy

2016 – Fascial Manipulation (Manipulacja Powięzi) wg Luigi Stecco, level 1  – Julie Ann Day, Pitero Iogna Pratt

2016 – szkolenia z zakresu medycyny osteopatycznej:

– kręgosłup szyjny, D.O. Jonathan Parsons

– kończyna górna, D.O. Anja Engel-Schulmeyer

– choroby wewnętrzne, dr Marek Mularczyk

– metody kliniczne, D.O. Dan Brown

– powięź, D.O. Francois Bence

– fizjologia bólu, dr Anna Żurowska

– osteopatia wisceralna cz. III, D.O. Francois Allart

– embriologia, dr Erich Mayer-Fally

– strain Counterstrain, D.O. Raphael Van Assche

2015 – szkolenia z zakresu medycyny osteopatycznej:

– biomechanika

– anatomia palpacyjna

– osteopatia wisceralna cz. II

– klatka piersiowa, MSc Ost, D.O. Giovanni Ruocco

– kręgosłup lędźwiowy, D.O. Jerry Draper-Rodi

– autonomiczny układ nerwowy, D.O. Alexandra Lanzi

– osteopatia czaszkowo – krzyżowa cz. II

– GOT cz. II

2014 – szkolenia z zakresu medycyny osteopatycznej:

– osteopatia wisceralna cz. I, D.O. Richard Twining

– osteopatia czaszkowo – krzyżowa cz. I, D.O. T. Liem

– miednica i kość krzyżowa, D.O. Tobias K. Dobler

– GOT cz. I i biodro, D.O. Nick Mercer

– stopa i staw skokowy, D.O. Tobias K. Dobler

– staw kolanowy, D.O. Marcus Nagel

– ortopedia z radiologią, lek. med. Witold Miecznikowski

– historia i filozofia osteopatii, D.O. Walter McKone, Londyn, Anglia

2012  – kurs w zakresie manipulacji chiropraktycznych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, dr Claude Massicotte D.C.

2011   – Kinesio Taping Association International, kurs I i II stopnia (kurs „KinesioTapingu”)

2009 – kurs w zakresie zaawansowanych manipulacji chiropraktycznych kręgosłupa, dr Claude Massicotte D.C.

2008 – kurs w zakresie zaawansowanych manipulacji chiropraktycznych kręgosłupa dr Claude Massicotte D.C.

2008 – kurs masażu leczniczego III stopnia

2008 – kurs Kinesiology Taping

2008 – kurs stawiania baniek medycznych

2007 – kurs masażu klasycznego

– Prywatny gabinet rehabilitacji Fizjoterapeuta Poznań

– Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu

– Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

– Prywatna klinika rehabilitacyjna Kręg-Clinic w Poznaniu

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ludwikowie

– Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Kiekrzu

– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu

– Poznański Ośrodek Reumatologiczny

– Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Zadaj pytanie
Seba

Informacje

Imię nazwisko: Sebastian Nowaczyk

Telefon: +48 606 112 416

Specjalizacje: fizjoterapeuta